தொடர்பு

சுட்டதும், சுடாததும்! பதிவுகள் புதுப்பிக்கப்படும்போது அது பற்றிய தகவலை மின்னஞ்சலில் பெற்றுக்கொள்ள உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை எழுதுங்கள்…

*

mail: porukki at live.com

twitter

facebook